Hướng dẫn sử dụng app Vietelpay để thanh toán học phí.      

10 Tháng Mười 2019 Mẫu hoa sinh nhật

Vietelpay là ứng dụng do Vietel cung cấp, là một ví điện tử để thanh toán cho nhiều dịch vụ như điện, nước, cước điện thoại, đóng học phí...

 Dịch vụ hoa tươi toàn cầu: Dienhoa24gio.com

Trước tiên anh chị tải app trên chợ ứng dụng của android hoặc IOS: Tên ứng dụng là Vietelpay

Sau khi tải về điện thoại xong anh chị phải làm các bước sau:

1. Đăng ký:

Click vào Đăng ký -> Nhập số điện thoại, mật khẩu.

2. Đăng nhập -> Liên kết thẻ ngân hàng -> Nạp tiền

Khi báo đang ký thành công thì Đăng nhập,

Đăng nhập xong sẽ chuyển tới trang chính như hình bên dưới.

- Click vào: Liên kết thẻ, nhập số thẻ và làm các bước theo hướng dẫn trên app.

- Sau đó nhấn vào: Nạp/ Rút tiền để nạp số tiền vào ví để thanh toán học phí, đóng các khoản mà mình cần..

- Nạp tiền xong anh chị vào Nộp Phí

 

3. Hướng dẫn đóng học phí trường tiểu học Kim Đồng.

Nhấn vào Nộp Phí -> Kéo xuống dưới có phần Học phí SISAPNhấn vào học phí SISAP

Ứng dụng sẽ hiển thị như ảnh bên dưới: Bạn có thể chọn một trong hai lựa trọng để điền thông tin.

Mã SISAP: Bên Vietel đã cung cấp cho phụ huynh thông qua buổi họp phụ huynh

Họ tiên học sinh: Điền thông tin con mình theo thông tin ảnh bên dưới.

 

Sau khi điền thôn tin song thì ứng dụng sẽ cho kết quả tên học sinh, số tiền cần đóng

Anh chị click vào Chọn sao đó nhấn nút Thanh toán là hoàn thành

 

Dienhoa24h.com